Seznam restavratorskih posegov

Med študijem je sodelovala pri odkrivanju fresk na Štajerskem, v Popetrah, pri restavriranju stropnih poslikav glavne dvorane v Tartinijevem gledališču v Piranu …

Restavratorska specialka 1975 in takoj zaposlitev na MZVKD Piran – zaposlena do 1982. V tem času je delala na sondiranju in nadzoru pri obnovi raznih spomenikov po Obali (minoriti v Piranu, Loža v Kopru, muzej v Kopru, glasbena šola v Kopru, zakristija stolnice v Kopru …), sondirala v krstilnici sv. Janeza Krstnika, začetek restavratorskih del na Besenghijevi palači v Izoli – strop v centralni dvorani, začetek nadziranja vlage v cerkvi sv. Trojice v Hrastovljah, dokumentiranje stanja vseh slik v cerkvah na območju piranskega Zavoda in preventivna zaščita večjih poškodb po seznamu Tomaža Brejca. V tem času je bilo največ dela s sondiranjem in svetovanjem pri obnovi fasad in drugega na terenu.

Do 1987 restavriranje slik v ateljeju, povečini manjša dela.

Od 1988 dalje restavratorska dela:

Na oljnih slikah
V ž. c. sv. Jurija v Piranu:

 • restavriranje štirih slik na stranskih oltarjih in treh manjših v prezbiteriju
 • obe sliki Angela de Costerja v prezbiteriju
 • Pagliarinijevo Mučeništvo sv. Jurija
 • stropne oljne slike (do sedaj restavriranih 8)

Minoritski samostan in cerkev sv. Frančiška A. v Piranu

 • oltarna slika sv. Frančiška, dve sliki v prezbiteriju
 • nekatere slike v zakristiji
 • ukradene in vrnjene Lazarinijeve slike in nekatere druge v pinakoteki Ostalo:
 • Izola, cerkev Marije Alietske: dve oltarni sliki
 • Koper, Krstilnica sv. Janeza Krstnika: baročna slika s stropa J. Krstnika
 • manjši restavratorski posegi: Piran – cerkev sv. Štefana, Popetre – cerkev sv. Andreja, Sveti Anton – ž.c, Strunjan – ž. c. …
 • slike iz likovne zbirke Škofije Koper
 • več Križevih potov: Dekani – ž.c., Vreme – ž.c., Črnotiče – p. c….
 • likovna dela iz javnih in privatnih zbirkNa freskah in stenskih poslikavah ter zaščitna sondiranja

 • Piranu, Minoritski samostan in cerkev sv. Frančiška A.: vsa sondiranja samostanskega kompleksa in delno cerkve (začetek 1975), restavriranje renesančne edikule (predeli v ometu)
 • Koper, kompleks Pretorske palače: sondiranje in odkrivanje
 • Koštabona, pokopališka cerkev: restavriranje gotskih fresk
 • Popetre, p. c. sv. Andreja: dokončanje restavriranja gotskih fresk v prezbiteriju in baročnega stropa v ladji (les; nekončano)
 • Sveti Anton, ž. c.: restavriranje snete gotske freske in glavnega oltarja (kamen)
 • Gažon, p. c. – gotski prezbiterij: restavriranje fresk
 • Piran – cerkev sv. Roka: restavratorski posegi na štukaturi in prezentacija notranjščine
 • Piran, cerkev sv. Štefana: restavriranje baročnega stropa
 • Biljana v Goriških Brdih, ž. c.: restavriranje stenskih poslikav Del Nerija in gotskih fresk
 • Izola, cerkev Marije Alietske: restavriranje poslikav v kupoli
 • Strunjan, ž. c.: restavriranje stropnih poslikav
 • Koper, Krstilnica sv. Janeza Krstnika: restavriranje freske Pantokratorja v kupoli, sondiranje kupole
 • Koper, kompleks Armerija in Foresterija: restavratorski posegi na sklopu stenskih poslikav na prvem nadstropju
 • Koper, kompleks palače na Kreljevi 6 – Borilnica: sondiranja, odkrivanja gotskih in baročnih poslikav
 • Koper, Tarsijeva palača: stenske poslikave v vhodni avli
 • Piran, Hiša Tartini: stenske poslikave v dveh prostorih
 • Piran, Trevisinijeva palača: sondiranje, odkrivanje in delno restavriranje poslikav – Koper, palača Brutti (Osrednja knjižnica Srečka Vilharja): restavriranje reliefov na fasadi in arhitekturnih elementov iz kamna v vhodni avli
 • več manjših sondiranj, intervencij…


Na lesenih plastikah, lesenih oltarjih

 • Koper, c. sv. Bassa: restavriranje romanskega Križanega
 • Koper, stolnica: restavriranje baročnega škofovega prestola
 • Kukljica na otoku Ugljanu, cerkev.: restavriranje lesenega baročnega oltarja
 • Zadar, ž. c. sv. Šime: restavriranje kora
 • Zadar, cerkev sv. Andrije: restavriranje orgelske omare
 • Rovinj, ž. c. sv. Jurija in Eufemije: restavriranje kora z orgelsko omaro
 • Ražanac na otoku Pagu, cerkev: restavriranje baročnega oltarja
 • Izola, cerkev Marije Alietske: restavriranje oltarnega kipa Marije z Jezusom (omet in bičevje)
 • več razpel in manj pomembnih oltarnih plastik v Kopru in Kortah
 • Strunjan, ž. c.: restavriranje procesijskega kipa Marije s sv. Bassom


Restavratorska dela po 2011

 • inventarizacija cerkve sv. Blaža v Kopru
 • restavriranje kamnitega kipa škofa Naldinija v cerkvi sv. Blaža v Kopru
 • delno restavriranje lesenega polihromiranega  kipa sv. Blaža iz c. sv. Blaža v Kopru