Na tej spletni strani lahko odkrivate moje delo v različnih tehnikah, od slikarstva in grafike do mozaika in oblikovanja stekla. Predstavila sem tudi nekaj svojih restavratorskih projektov, s katerimi sem prispevala k ohranjanju bogate kulturne dediščine Pirana in slovenske Istre.
Mira Ličen Krmpotić

Akademska slikarka, kiparka in restavratorka

Ličen Mira, por. Krmpotić, akad. slikarka specialist, r. 26. maja 1950 v Pulju, živi in dela v Piranu. Oče Bruno, tehnik, r. v Trstu, Slovenec, mati Štefica Petrinec, gospodinja, r. v Hrvaškem Zagorju, Hrvatica. Osn. š. je pričela obiskovati v Pulju 1957, nadaljevala v Hrvatinih, po 2. razr. pa v Kopru. Tu je od 1964–69 obiskovala gimn., 1969 se je vpisala na ALU v Lj., kjer je 1973 diplomirala (prof. M. Sedej). 1975 je končala specialko za restavratorstvo ter postala članica Društva slov. lik. umetnikov. Istega leta se je zaposlila kot konservator na ZSV Piran do 1982, ko je vstopila v svobodni poklic. V njenem slikarstvu, ki se »odigrava na težko določljivi meji med ekspresivno registracijo elementarnih dogajanj v naravi in spontano igro z oblikami in barvo« (I. Sedej), izstopajo njene marine in krajine, kjer je slikarka uspešno sintetizirala elemente ekspresivnega mimetičnega slikarstva in pridobitve abstrakcije. 

Izpostavljeno